תורה בעברית זה ״תור ה-״ (התקופה והעידן של..).

חג הביכורים, חג הפרי של דרך המחשבה,  חג הפרי הבכור והפרי הראשון שאנו יכולים להרשות, ולבדוק אם אנו בייעודנו. הזדמנות לקחת דף לבן ולרשום את הרצונות וצרכים החדשים שלנו, לחזק את היכולת שלנו למצוא את החופש, העינוג אשר משלימים, בריאות, הצלחה והגשמה. להתחיל להרגיש את החופש לברוא חיים מאוזנים ושלווים יותר. …