You are currently viewing תורה בעברית זה ״תור ה-״ (התקופה והעידן של..).

תורה בעברית זה ״תור ה-״ (התקופה והעידן של..).

חג הביכורים, חג הפרי של דרך המחשבה,  חג הפרי הבכור והפרי הראשון שאנו יכולים להרשות, ולבדוק אם אנו בייעודנו.

הזדמנות לקחת דף לבן ולרשום את הרצונות וצרכים החדשים שלנו, לחזק את היכולת שלנו למצוא את החופש, העינוג אשר משלימים, בריאות, הצלחה והגשמה. להתחיל להרגיש את החופש לברוא חיים מאוזנים ושלווים יותר. כמו שהכל עובד בטבע בקצב הנכון, אחרי המון חשיבה, הגיע זמן להזדמנות לגלות את השמחה והיכולת להרשות למצוא בתוכנו ומחוצה לנו את כל מה שחשוב לנו באמת בחיים: 

אהבה, שפע, משלמים/ות, יעוד, איזון ועוד..

אל תוותרו על עצמכם!

ממני, טסה

Leave a Reply